لبخند لثه ای

آیا هنگامی که لبخند میزنید احساس میکنید دندان های بالای شما در مقایسه با دیگران کوتاهتر هستند و یا لثه های شما بیشتر از حد معمول خود را نشان میدهد ؟

اگر جواب شما بله است  شما ممکن است مشکل لبخند لثه ای (نمایش بیش از حد لثه) داشته باشید.

رشد غیر عادی دندان ها به صورتی که انها کاملا از لثه رویش نمیکنند دلیل اصلی نمایش بیش از حد بافت لثه در دندانهای فک بالاست چون قسمتی از دندان هنوز زیر لثه قایم شده است