درمان سایش دندان به خاطر دندان قروچه و سایر عوامل

شاید اصطلاح “براکسیسم” برایتان آشنا نباشد؛ این واژه ناآشنا به رفتار متداولی اشاره دارد که همان دندان قروچه است. بسیاری از ما بدون این که حتی متوجه باشیم، دندان‌ها را روی هم می‌ساییم و فشار می‌دهیم. افراد بسیاری نیز شب‌ها در خواب این کار را انجام می‌دهند که به آن دندان قروچه شبانه گویند.

صرف نظر از آشنایی داشتن یا نداشتن با اصطلاح براکسیسم باید در مورد عوارض آن و تاثیر آن بر سلامت دندان‌ها اطلاع داشته باشید. اگرچه درمان قطعی برای دندان قروچه وجود ندارد، اما به کمک بعضی راه‌حل‌ها