روکش E-Max

روکش های ایمکس روکشهایی هستند از جنس پرسیلین یا سرامیک. این نوع روکش ها که به آسانی بر روی دندان بیمار قرار می گیرند بهترین روش در طرح درمان لبخند هستند که هدف از آن ترمیم ظاهر نامناسب دندان ها و تامین زیبایی لبخند بیمار است. با استفاده از این روکش های سرامیکی که همچون روکش های زیرکونیا و سیلیکا دوام و استحکام عالی دارند و نیز به سادگی با لثه سازگار می شوند، ترک یا ساییدگی، شکستگی، فواصل زیادی، و حتی رنگ بد دندانهای آسیب دیده اصلاح