روکش پرسلن به فلز

PFM روکش

روکش های دندانی پی. اف. ام  زیر ساختی تماما از جنس فلز ساخته دارند که روی این فلز پرسلن فیوز شده است بنابر این بیمار فقط قسمت چینی روکش را میبیند و بیشتر برای درمان دندان های عقبی استفاده می شوند که در معرض دید قرار ندارند. روکش های مورد استفاده در دندانپزشکی قدیم تر ها اغلب از فلز ساخته می شدند، سپس لایه ای از جنس چینی یا همان پرسلین بر روی آن قرار می گیرد.

 

پرسلین رنگ های مختلفی دارد و دندانپزشک