کیست دندان، لثه، دهان و ریشه دندان: درمان و علت

کیست‌های دهانی کیسه‌های بافتی محتوی مایع و معمولاً به عرض کمتر از یک اینچ هستند. مایع موجود در کیست یکی از اجزاء تشکیل دهنده خون به نام سرم و غالباً غیرعفونی است. بااین حال بعضی کیست‌ها عفونی و مملو از چرک هستند. کیست عفونی آبسه نامیده می‌شود. زائده‌های بافتی غیرطبیعی اما غیرسرطانی دیگری نیز وجود دارند که کیست نام دارند. کیست‌های دهانی می‌توانند تمام بافت‌های موجود در این حفره از قبیل موارد زیر را درگیر کنند:

لثه
پوشش مخاطی