دندانپزشک متخصص

دندانپزشکی تخصصی بعد از تکمیل رشته دندانپزشکی عمومی انجام میشود اولین رشته تخصصی دندانپزشکی در رشته ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت می باشد متخصصان این رشته به درمان ناهنجاری های دندانی و معالجه جهت مرتب کردن دندان ها و دمان ناحنجاری فک و صورت میپردازند ارتودنسی ثابت پس از پایان سن رشد انجام میگیرد طول دوره تخصص ارتودنسی طول 2 سال بعد از مدرک دکترای دندانپزشکی میباشد ورود جهت رشته ارتودنسی به دانشگاه ها مشکل و معمولا بهترین رتبه های تخصصی در این رشته هستند شما میتوانید زمانی