لمینیت کامپوزیتی

دندانپزشکی زیبایی و طراحی لبخند با کامپوزیت ونیر 

در این دنیای در حال تغییر زیبایی  دندان ها همیشه مقوله مهمی بوده است و داشتن لبخندی زیبا و خوشایند از نظر عاطفی و اجتماعی به انسان کمک میکند . ضمنا تحقیقات نشان داده که زیبایی دندان ها و صورت  به آدم ها از نظر اقتصادی و کسب جایگاه های اقتصادی شانس بهتری نسبت به دیگران هم میدهد، چرا که دندان ها نقش مهمی در زیبایی صورت فرد مورد نظر ایفا میکند.

اکنون با پیشرفت علم دندانپزشکی امکان